Courage-Schule seit: 16.05.2019 Kategorie: Brandenburg, Gesamtschulen

Oberschule "An der Schanze"

Pat*innen: Olympiastützpunkt Brandenburg e.V., Bürgerbüro; Sylvia Lehmann, MdL (SPD); Gerald Lehmann, Bürgermeister von LuckauAn der Schanze 44

15926 Luckau