Courage-Schule seit: 29.11.2002 Kategorie: Nordrhein-Westfalen, Förderschulen

Jakob-Moreno-Schule

PatIn: Paul-Gerhard Schmitz, Bürgermeister der Stadt GummersbachReininghauser Str. 28

D-51643 Gummersbach